SELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-31" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-31 16:21:32' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-31 16:21:32' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=357checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-31" and view_hour=16 and campaign_id=357update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1660263

UMKE EĞİTİMİ BODRUM'DA BAŞLADI

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Bodrum'da temel sertifikasyon eğitimine başladı....

UMKE EĞİTİMİ BODRUM'DA BAŞLADI
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Bodrum'da temel sertifikasyon eğitimine başladı.

Acil ve olağandışı durumlar ile doğal afetlerde medikal kurtarma hizmetlerinin kesintisiz sağlanması ve sürdürülmesi için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2004 Yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde kuruldu.

UMKE temel sertifikasyon eğitimi 06-12 ekim 2013 tarihleri arasında ilk defa Muğla'da yapılıyor. Gümbet Royal Arena Otelde gerçekleştirilen programına; Denizli'den 10, Aydın'dan 7 ve Muğla'dan 32 kursiyer katılıyor. Eğitim programına Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Acil ve Afetlerde Ssağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Eriş Başaran ve çok sayıda yönetici ve personelde eşlik ediyor.

UMKE Temel Eğitimi Sertifikasyon programında kursiyerlere medikal konuların yanı sıra, afet anında iletişim, afete uğramışlara yaklaşım, kampçılık, triaj, olay yeri yönetimi ve hasta taşıma teknikleri gibi konularda eğitimler veriliyor.

Yetkililer, Muğla UMKE'nin, 45 sağlık personeli, 6 adet 4x4 arazi aracı, 30 yataklı mobil şişme çadır hastane ile donanımlı ve eğitimli olarak göreve hazır durumda bulunduğuna dikkat çekiyorlar.

UMKE personeli çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan gönüllü sağlık personeli arasından seçilerek, belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılıyor. Bunların dışında illerde meydana gelebilecek acil ve olağan dışı durumlara hızlı ve etkili müdahale etmek amacıyla Sağlık Bakanlığınca uygun görülen illerin afet birimlerinde görev yapmak üzere yeterli sayıda UMKE personeli görevlendiriliyor.

Bodrum'da düzenlenen eğitimlerin 12 Ekim gününe kadar devam edeceği ve son gün düzenlenecek sertifika töreni ile son bulacağı açıklandı.