Belediyeden Doğrudan Temin Açıklaması

Bodrum Belediye Başkanlığı, Nisan ayı meclis toplantısında İYİ Parti’nin muhalefet şerhi koyduğu faaliyet raporu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Belediyeden Doğrudan Temin Açıklaması

7 Nisan günü yapılan meclis toplantısında gündemin son maddesi olan faaliyet raporu görüşülürken İYİ Parti grubu tarafından itiraz sesleri yükselmiş ve rapora muhalefet şerhi konmuştu. İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Onur Şahbaz, yaptığı açıklamada "Belediyemiz bütçe giderlerinin %46’sını oluşturan mal ve hizmet giderleri önceden öngörülebilir nitelikteyken; aynı firmalardan yasal sınır olan 97.008,00 TL’lik matrahlara bölünmek suretiyle birden fazla kez doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımı yapılmış olması, bu firmaların ve birim ücretlerin nasıl tespit edildiği hususunun belirsiz olması, ihale yönteminin sağladığı rekabet ortamından uzaklaşılarak aynı mal veya hizmetin çok daha fazla bir bedelle alınması ihtimalini yani kamu zararını doğuracağı düşüncesindeyiz” denilmişti. 

Bodrum Belediye Başkanlığı, tartışmalara sebep olan doğrudan temin konusunda şu açıklamayı yaptı:

"2020 yılı Bodrum Belediyesi Faaliyet Raporu 7 Nisan 2021 tarihinde yapılan meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Aynı oturumda 2020 yılı denetim komisyon raporu da onaylanmıştır. Faaliyet raporu ve denetim komisyonu raporu ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Meclise bilgilendirme sunumu yapılmış, sunumda bütçe gelir-gider gerçekleşme oranları, borç stoku, birinci düzey ekonomik gider bütçesi ayrıntıları, ödenen banka kredileri ve diğer ödenen borçlara ait bilgilere yer verilmiştir.

Bilindiği üzere Belediye faaliyetleri yerelde halka doğrudan temas eden faaliyetler olup geciktirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Özellikle 2020 yılında Covid-19 pandemi nedeniyle halkımızın temizlik, maske, gıda yardımı gibi acil çözüm bekleyen olaylarında ihale sürecinin beklenmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, birtakım ihalelere yapılan itirazlar ve itirazların sonuçlandırılma süreçleri beklenmesi durumunda telafisi güç sonuçlar oluşmaktadır. Çarpıcı bir örnek verecek olursak Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşların defin işleminde kullanılacak sarf malzemenin temini için ihale sürecinin beklenmesi mümkün değildir. Doğrudan temin yöntemi Kamu İhale Kanununda ihale yöntemi olarak belirlenmemiş, ancak temin şekli kanunda tanımlanmıştır. Doğrudan temin yönteminde piyasa araştırma tutanağı hızlı bir şekilde tutulmakta mal veya hizmet alımına yönelik faaliyet gösteren en az üç firmadan teklif alınmaktadır. Sayıştay’ın tüm belediyelerde yapmış olduğu denetimlerde doğrudan temin alımlarının azaltılması gerektiği bir görüş bulgusu olarak tespit edilmekte ancak herhangi bir kamu zararından söz edilmemektedir. 

“GELİR KAYBINA RAĞMEN BAŞARILI BİR SÜREÇ YÖNETİLMİŞTİR”

Belediye Başkanlığımız olarak mali disiplin kapsamında 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen gelir gerçekleşme oranımız %90 gider gerçekleşme oranımız % 87 civarında gerçekleşmiştir. Yani yaşanan onca gelir kaybına rağmen başarılı bir süreç yönetilmiştir. 2020 yılı içerisinde yapılan 148.674.101,84 TL mal ve hizmet alımına yönelik harcamanın yaklaşık 105.455.796,00 TL ‘si yapılan 24 ihaleye ait hak ediş ödemesidir. Yatırıma yönelik ve öngörülebilir harcamaların tamamına yakını ihale ile yapılmıştır. Doğrudan temin ise yukarda belirtildiği üzere günlük yaşamın olası ihtiyaçlarını karşılamak ve genellikle düşük tutarlı sarf malzeme, bina bakım-onarım, araç bakım-onarım, sigorta giderleri gibi ihtiyaçlar için başvurulan bir yöntem olmuştur.”

“YENİ GELİR KAYNAKLARI İLE BORCUMUZUN AZALTILMASI HEDEFLENMEKTEDİR”

Bodrum Belediye Başkanlığı belediyenin borçları ile ilgili de bir açıklama yaparak “Faaliyet raporumuz konusundaki diğer itiraz ise mevcut borcumuz hakkında ileri sürülmüştür. Bilindiği gibi 6360 sayılı Yasa ile kapanan belde belediyelerinin tüm vergi, SGK ve diğer borçları Belediye Başkanlığımıza devredilmiş ve ödenmeye devam edilmektedir. Borç ödemeleri mümkün olduğunca öz kaynaklarımız ile karşılanmaya çalışılmaktadır. 2019 ve 2020 yılları içerisinde 47.523.021,00 TL banka kredisi ödenmiş, bu dönemde kullanılan banka kredisi ise 20.000.000,00 TL’dir. 2020 yılında ödenen vergi ve SGK yapılandırma borcumuz 18.270.726,57 TL’dir. Ayrıca cari dönem vergi ve SGK ödemeleri de mümkün olduğunca yapılmıştır. 2020 yılında toplam ödeme tutarımız 281.096.270,66TL’dir. Birimlerimizce yapılan vergi kayıp kaçağına yönelik çalışmalar sonucunda oluşacak yeni gelir kaynakları ile borcumuzun azaltılması hedeflenmektedir.”