Ekinambarı Projesi Daha Maliyetli

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Bodrum’a su sağlamak için Geyik Barajı kamulaştırmasının Ekinanbarı projesine göre 4 kat daha ucuz ve çevreci olduğu ifade edildi.

Ekinambarı Projesi Daha Maliyetli

Yapılan yazılı açıklamada, Bodrum’un su sorununu çözmek için farklı projeler üzerinde çalışmalar yapıldığı ifade edilerek ayrıca Geyik Barajı'nı kamulaştırıp kısa vadede Bodrum’a yetecek miktarda su sağlamanın amaçlandığı bildirildi. 

Son dönemde gündeme gelen Milas Ekinanbarı Mahallesi’ndeki tuzluluk oranı yüksek su kaynağının arıtılıp Bodrum’a getirilmesinin yatırım maliyetinin Geyik Barajı’nın kamulaştırılmasından yaklaşık 4 kat fazla olduğu da vurgulanarak şöyle denildi;

“Bodrum’un su ihtiyacının karşılanması için farklı kurum ve kuruluşlar tarafından Ekinanbarı bölgesindeki suyu Bodrum’a getirilmesi çalışması hakkında da Büyükşehir Belediyesi tarafından detaylı araştırma yapıldığı ortaya çıktı. MUSKİ tarafından yapılan araştırmalarda Ekinanbarı bölgesinde bulunan su kaynaklarının tuz oranının çok yüksek olduğu ve bu suyun içilebilir bir şekilde Bodrum’a aktarılması için en az 1 Milyar 62 Milyon TL’lik bir yatırım yapılaması gerektiği aktarıldı. MUSKİ tarafından yapılan incelemelerde Geyik barajının kamulaştırma maliyeti 290 Milyon TL olarak hesaplanırken Ekinanbarı projesinden yaklaşık 4 kat daha ucuz olduğu ortaya kondu. Ayrıca Geyik Barajı’ndaki suyun Bodrum’a aktarılmasında suyun maliyeti 8,73 TL iken hesaplanırken Ekinanbarı’nda bu maliyet 26,53 olarak hesaplandı. Ekinanbarı projesinin çok daha maliyetli olmasının yanı sıra buradaki önerilen projenin ekolojik sisteme vermesi muhtemel zararlara dair hiçbir bilimsel çalışma yapılmadığı belirlendi." 

Açıklamanın devamında termik santralin kamu kaynakları ile yapılan Geyik Barajı’nı bedel ödemeden kullanmasının mevzuata aykırı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

“İnsani amaçlı su kullanımı anayasa ile güvence altına alınmış ve önceliklendirilmiştir. Termik Santralin kamu kaynakları ile yapılan Geyik Barajı’nı bedel ödemeden kullanmasının mevzuata aykırı olduğu aşikardır. Bizler Bodrum’da vatandaşlarımızın susuz kalmasının önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilindiği üzere Geyik Barajı DSİ’nin yetki ve sorumluluk alanında bulunmaktadır. Biz buradan yılda yaklaşık 5 milyon metrküp su alıyor ve Bodrum’a veriyoruz. Burada bulunan özel termik santralin kullandığı suyun tamamıyla Bodrum’a verilmesi halinde bölgenin kısa vadede hiçbir su sorunu kalmayacaktır. Ancak santralin kullandığı 14 milyon metreküp suyu ancak Geyik Barajını kamulaştırarak Bodrum’a aktarabiliriz. Biz de bu yolu seçerek Geyik Barajı’nın bizim işletmemize geçmesi için çalışıyoruz. Her ne kadar kamu kaynakları ile yapılan bir barajın özel şirkete bedelsiz su verilmesinin yanlış olması ve yine kamu kaynakları kullanılarak bu barajın alınmaya çalışması mevzuat hükümlerine aykırı olsa da Bodrum’un su sorununun ortadan kalkması için kısa vadede başka yolumuz bulunmamaktadır.”