EŞİK, TBMM'yi Göreve Çağırdı...

Bodrum’da Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), “İstanbul Sözleşmesi için meclis göreve” eylemi yaptı.

EŞİK, TBMM'yi Göreve Çağırdı...

Belediye Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, “Vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula” pankartı açıp “Milletvekilinin görevi el kaldırıp indirmek değildir”, “Milletvekilleri! 70. maddeyi okuyun”, “Milletvekilleri olarak 70. maddedeki yetkini kullan” yazılı dövizler taşıdılar.
 
Basın açıklamasını okuyan Figan Erozan, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için TBMM’yi ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u göreve çağırarak şöyle dedi:

“Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak Ekim’de başlayacağı duyurulan yeni yasama yılında TBMM’yi ve TBMM Başkanlığı’nı göreve çağırıyoruz. TBMM’nin, yeni yasama döneminin ilk gününden son gününe dek, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda Türkiye’deki tüm kurumlara eşitliğin sağlanması ve ayrımcılıkla mücadele yönünden örnek olacak bir çalışma yürütmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

İçinde Türkiyeli parlamenterlerin de bulunduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (PACE) Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi, 11 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir açıklama yayınlamış ve parlamenterleri göreve çağırmıştı. Açıklamada ayrıca, tüm üye devletlere, sivil topluma, bölgesel ve uluslararası örgütlere, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, İstanbul Sözleşmesi ve bu Sözleşme’nin kadına yönelik şiddete bir son verilmesinde oynadığı hayati role verdikleri desteği pekiştirecek etkinlikler düzenlemeleri için çağrıda bulunulmuştu.

Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak Komite’nin bu çağrılarını destekliyor; İstanbul Sözleşmesi, Anayasa ve ulusal yasalar çerçevesinde TBMM’yi kadına karşı şiddetle mücadelede oynaması gereken tarihsel rolün gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik karalama kampanyası, kadınların hayatına kasteden, eşit ve özgür bir hayat sürmelerine karşı açılan bir savaşın simgesidir. Bu karalama kampanyalarına son verilmesi konusunda, TBMM Başkanlığı’nı ve TBMM’yi göreve çağırıyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda TBMM’nin de sorumluluğu, politika oluşturucu ve denetleyici görevleri bulunmaktadır. Bu görev aynı zamanda “herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmamayı” içeren milletvekili yemininin de bir gereğidir. EŞİK olarak, TBMM Başkanlığı’nın yanı sıra tüm siyasi partileri ve milletvekillerini, tüm sivil toplumu kadına karşı şiddetle mücadelede kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye; bu alanda çalışan kadın örgütlerini desteklemeye çağırıyoruz.”