Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 13:03:42' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 13:03:42' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=500checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=13 and campaign_id=500update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658446

Drama ve Seramik Etkinliği Yapıldı

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı atölye etkinliklerinin dördüncüsü olan Drama ve Seramik etkinliği, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Drama ve Seramik Etkinliği Yapıldı

Gamze Çarmıklı İş ve Sanat Atölyeleri Binası’nda düzenlenen etkinlik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Didar Ezgi Özdağ, öğrencileri Rabia Kertel ve Şükran Melisa Barut ile Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri ve gönüllülerinin katılımıyla yapıldı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Drama Öğretmeni Seda Tansuker'in desteği ile yapılan drama ile başlayan etkinlik, dramada canlandırılan karakterlerin seramik sanatına yansıtılması ile son buldu.