Aras’a Borçlanma Yetkisi Verildi

Bodrum Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısında 25 milyon borçlanma yetkisi, GIDA A.Ş. sermaye artırımı, Karaova bölgesindeki mahallelerin kırsal mahalle olarak belirlenmesi gibi gündem maddeleri görüşüldü.

Aras’a Borçlanma Yetkisi Verildi

Tam kapanma sebebiyle Mayıs ayının ilk haftasında yapılamayan belediye meclis toplantısı, kapanmanın sona erdiği bugün yapıldı. Konacık Herodot Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlık etti. Toplantının başında meclisin Cumhur İttifakı üyeleri, Filistinli Müslümanlara zulüm uygulayan İsrail devletinin Bodrum Belediye meclisinde kınanması önergesi verdi. 

Daha sonra CHP ve İYİ Parti Grubu adına bir konuşma yapan İYİ Partili Meclis üyesi Mehmet Onur Şahbaz, Filistin’e yönelik saldırılar sebebiyle İsrail’i kınadıklarını ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin de İsrail ile ilgili somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Başkan Aras da yaptığı konuşmada İsrail’in insanlık suçu işlediğini söyledi. 

Toplantının ilk gündem maddesi olan Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı" ile Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" sınırları içerisinde sosyal teknik altyapı alanı olarak planlı mera alanlarının sosyal ve teknik altyapı alanı olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanununun 14. maddesi gereği tahsis amacı değişikliği yapılması teklifine ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun ‘uygun bulunmuştur’ raporu kabul edildi. 

İkinci gündem maddesi ‘Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubunun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (a) bendinde, değişiklik yapılmasına ilişkin talebi görüşüldü. Kent Konseyi’nin “500 metrekareden büyük parseller için tadilat ruhsatı başvurusu yapılması halinde yağmur suyu toplama projesi istenmesi’ talebi, oybirliği ile imar komisyonuna havale edildi. 

Mülkiyeti Belediyeye ait olan, Eskiçeşme Mahallesi, Karaburun Mevkii, 1036 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Fuat Aksu isimli şahıs tarafından, tüm maliyeti kendisine ait olmak üzere ve bakımevine kendi isminin verilmesi şartıyla, “gündüz bakımevi” inşa edilmesi talebini içeren 5’inci madde oybirliği ile kabul edildi. 

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliklerinin görüşüldüğü maddenin Kültür ve Sosyal İşler ile ilgili yönetmeliğinin görüşülmesi bölümü önümüzdeki meclise ertelendi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği kabul edildi. 

5’inci maddede Hırvatistan Cumhuriyeti Mali Losinj Belediyesi ile kardeş şehir olunması hususu kabul edildi. 

6’ncı maddede Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mahallelerinin, merkeze uzaklığı, belediye hizmetlerinden sınırlı yararlanması, yaşayan halkın Sosyo-ekonomik durumuna ilave olarak büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması gibi sebeplerden, 5216 sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden kırsal mahalle olarak belirlenmesi talebi kabul edildi. Buna göre bu mahalleler emlak vergisi, ÇTV, ilan ve reklam vergisi gibi vergilerden muaf olacaklar veya indirimli ödeyecekler. 

7’nci maddede Belediyenin tasarrufu ve mücavir alanında bulunan Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik ve İlgili Mevzuat gereği Telekomünikasyon alt yapı ve şebekelerinden alınması gereken her türlü ücret ve geçiş hakkı bedelleri tarifesinin belirlenmesi konusu plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 

8’nci maddede 2021 yılı içerisinde öngörülemeyen bütçe gelirlerinin 55.000.000,00 TL’sinin Belediyenin devam etmekte olan yatırımlarının hızlandırılarak tamamlanması için ek bütçe ödeneği olarak değerlendirilmesi uygun olacağından, 2021 yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan ve Ek-1’deki cetvelde bilgileri yer alan harcama birimlerimizin bütçesine ek ödenek olarak konulması ile ilgili konunun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine istinaden görüşülmesi de plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 

9’uncu gündem maddesinde 24.757.000,00 TL kamu veya özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılmasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi, oyçokluğu ile kabul edildi. 

10’uncu gündem maddesinde de Bodrum Belediyesi 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden görüşülmesi plan bütçe komisyonuna havale edildi. Toplantıya verilen yarım saatlik ara sonrası meclis yeniden bütçe kesin hesabı görüşme üzere toplandı. İkinci toplantıda 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı onaylanırken, 440 milyon olan 2021 bütçesi, 55 milyon daha arttırılarak 495 milyona çıkarıldı. 

Toplantı ek gündeminde tüm hisseleri Belediyeye ait olan Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. ve Tic. AŞ.’ne sermaye artırımı yapılması ve bu konuda Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesi kabul edildi. Böylece Gıda A.Ş.’ye 9 milyon 284 bin sermaye artırımı yapıldı. 

Toplantıda CHP’li meclis üyeleri tarafından önerge olarak verilen Karaova Yeniköy Mahallesi’ndeki yüksek gerilim direğinin değişmesi ile ilgili önerge gündeme alındı. Önerge oybirliği ile kabul edildi.