Kent Konseyi Taleplerini Sıraladı

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu, sık sık patlayan DSİ isale hattı ve Bodrum’un derinleşen su sorunu ile ilgili açıklama yaparak, DSİ, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nden taleplerini dile getirdi.

Kent Konseyi Taleplerini Sıraladı

Trafo Kafe’de gerçekleştirilen toplantıda grup adına açıklama yapan Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Gürol İnan, Bodrum’da son günlerde hemen hemen her gün patlayan isale hatlarının, DSİ tarafından imal edildiği dönemde Yarımada’nın su ihtiyacının 2040 yılına kadar karşılanacağının ifade edildiğini hatırlatarak şöyle dedi;

“Devreye alındığı tarihten beri hem boru patlakları sorunu, hem de su arzı ile ilgili yetersizlik vardır. 2023 yılı itibarı ile sağlanacağı öngörülen miktar 29,5 milyon m3 olduğu halde Bodrum’a Geyik Barajı, Mumcular Barajı, Çamköy ve diğer kuyulardan yılda yaklaşık 22,5 milyon m3 su arzı sağlanabilmektedir. Tahakkuk eden miktar ise 17,8 milyon m3’tür. Oysa Bodrum’un su ihtiyacı 44,4 milyon m3’tür. Her yıl ihtiyaç 1 milyon m3 seviyelerinde artmaktadır. Borular patlamasa da suyumuz yetmemektedir. Su arzı sağlanması konusu DSİ uhdesindedir. Ayrıca mevcut ana isale hattı yıllık 31,5 milyon m3 suyu iletme kapasitesindedir. Bu nedenle de yeni ana isale hattı ihtiyacı vardır.

SU OBURU TERMİK SANTRALLER

Bölgedeki Yatağan Termik Santrali Bahçeyaka’daki kuyulardan, Yeniköy Termik Santrali ise Geyik Barajı ve Milas Dereköy’deki kuyulardan, Kemerköy Termik Santralı ise Milas Dereköy’deki kuyulardan soğutma suyu olarak yılda yaklaşık 30 milyon m3 su kullanmaktadır. Kemerköy bir miktar soğutma suyu ihtiyacını da deniz suyundan sağlamaktadır. Bu miktar Yatağan, Milas ve Bodrum’a verilebilen su miktarı kadardır. Su Tahsisleri Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesi gereği birinci seviyede öncelik içme ve kullanma suyunun karşılanmasıdır. Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları dördüncü öncelik sırasındadır. Geyik Barajı ve kuyulardan termik santrallere su verilmesi derhal durdurulmalıdır.”

DSİ, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nden taleplerini de dile getiren İnan, “DSİ’den taleplerimiz; Halen yıllık 29,5 milyon m3 olan içme suyu tahsis miktarının, ilgili yönetmelikteki hükme uygun şekilde önceliğin içme suyuna verilerek, asıl güncel ihtiyaç miktarı olan yıllık 44,5 milyon m3’e ivedilikle yükseltilmesi, uzun vadeli projeksiyon hesaplamaların yeniden yapılarak 2053 yılına kadar yetecek su miktarının temini için gerekli planlamanın yapılması, Cumhurbaşkanlığı ve DSİ yatırım programında olan günlük 40.bin m3 kapasiteli Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Etap inşasına ivedilikle başlanması, iç soruşturmanın tamamlanarak kamu zararına yol açanların cezalandırılması, MUSKİ ile ana isale hattı CTP borularının yenilenmesi hususunda, HDPE borularda olduğu gibi uzlaşı sağlanmasını bekliyoruz.

MUSKİ’DEN TALEPLERİMİZ

Patlamaların yarattığı can ve mal güvenliği tehditleri, su arzı eksikliği varken patlamalar nedeniyle milyonlarca m3 su kaybı, onarım için harcanan maddi kaynaklar, hattın boşaltılması onarımı ve hattın tekrar doldurulması için geçen zamanda yapılan kesintiler Bodrum’da yaşayan halkı canından bezdirmiştir. Sonuçlanan tespit davasına rağmen yıllardır tecelli etmeyen adalet ve DSİ içindeki soruşturmanın sonucu beklenmeden bir formül bulunup çözüm üretilmelidir. İlgili kurum DSİ ve ilgili bakanlık ile müzakere kapıları daima açık tutulmalıdır. Bu kadar mağduriyet varken, kimin haklı kimin haksız olduğunun artık bir önemi yoktur. Su tasarrufu için tedbirler alınmalıdır. Su kullanımında adil kullanım hakkı dışındaki aşırı tüketimlerde birkaç kademeli olarak caydırıcı fiyat uygulamalarına geçilmelidir; su tüketimi bu yolla bir miktar dizginlenecektir. Su sarfiyatı artışı nüfus artışının iki katı seviyelerindedir. Halkımızın da su tüketimi konusunda daha bilinçli ve dikkatli olması için gerekli her türlü çalışma yapılmalıdır.

BODRUM BELEDİYESİ’NDEN TALEPLERİMİZ

Bodrum Belediyesi meclis gündemine getirdiğimiz Yağmur Suyu Hasatı ile ilgili karar alınması veya mevcut yönetmeliğin uygulamasını ve denetlenmesini, konut ve sitelerde havuz konusuna sınırlandırma ve denetim getirilmesini bekliyoruz. Bodrum istiap haddini aşmıştır. Suyumuz yetmemektedir. Atık su altyapısı yetersizdir. Trafik işkence haline dönmüştür. Trafolar aşırı yük nedeniyle patlamaktadır. İlave nüfus artışına sebep verebilecek, Bodrum’u yaşanılmaz hale getirecek, turizm kenti olmaktan çıkaracak her türlü uygulamadan vazgeçilmeli, planlı hareket edilmelidir.”

Su hakkının yaşam hakkı olduğunun da altını çizen Gürol İnan, “Yaşam hakkımızı sekteye uğratanlardan şikayetçiyiz. İlgili kurumların yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmemekte, kanun ve yönetmeliklere uymamakta, yetkilerini kullanmamaktadırlar. Konunun çözüme ulaştırılmaması, görevi ihmal ve ihlaldir. Suç duyurusunda bulunacağız. Tespitlerimiz ve açıkladığımız bilgiler ışığında, ilgili kurumların kifayetsiz kalması sebebiyle, Bodrum halkına, esnafımıza ve turizmimize yapılan maddi ve manevi eziyetin sonlandırılması için CİMER’e başvuru yapacağız.” ifadelerine yer verdi. 

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise Bodrum’un su fakiri bir yer olduğuna işaret ederek “Biz burada su sorununu çözerken başkalarının da yaşam hakkını kısıtlamamamız lazım. Dolayısıyla artık büyümememiz lazım. Taşıma kapasitelerimizin dolduğunu meslek odası temsilcilerimizin, en yüksek perdeden söylemelerini istiyoruz.” dedi.