Meclis Cemevi Kararını Verdi...

Bodrum Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk toplantısında 23 gündem maddesini görüştü. Başından itibaren Kent Tv ekranlarından canlı yayınlanan toplantının en önemli gündem maddelerinde biri olan Cemevi'nin ise Bodrum Belediyesi ve Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği arasında yapılacak ortak hizmet protokolü ile inşa edilmesine karar verildi. 

Meclis Cemevi Kararını Verdi...

Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının başında bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, herkesin yeni yılını kutladı. Yeni yıl kutlamalarında belediyenin havai fişek atmadığını da hatırlatan Başkan Aras, havai fişekleri hem israf olduğu için, hem hayvanları korkuttuğu için, hem de havayı kirlettiği için atmadıklarını söyledi. Aras’ın konuşmasının ardından 2018 Mali Yılı Sayıştay Bulgu Raporu okundu. Okunan rapora göre 2018 yılında Bodrum Belediyesi’ndeki birçok iş ve işlemin usulüne ve yasalara aykırı şekilde yapıldığı görüldü. 

Toplantının başında Bitez Mahallesi, 331 ada, 3 parselde kayıtlı ve imar planında “İbadet Yeri” olarak ayrılan taşınmazın Cemevi yapılmak üzere Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği’ne tahsisi ile ilgili İYİ Parti Grubu’nca verilen önergede, Cemevinin belediye tarafından yapılarak Bodrum’da yaşayan Alevilerin hizmetine sunulmasını, parselin tahsisi sağlanacak olursa emsal teşkil edeceğinden, ileride başka ibadet yerleri için başka grup ve dernekler tarafından gelebilecek taleplerin de önünün açılarak belki de kontrol dışına çıkabileceği endişesi taşıdıkları dile getirildi. 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da toplantıdaki ilgili maddede aynı usul ile cemevi konusunu ele aldıklarını ifade etti. Önerge gündeme alınmadı. 

Toplantıda ilk maddesinde İlçe sınırları içerisinde bina cepheleri ve işgaliye düzenlemeleri için ilke ve standartların belirlenmesi teklifine ilişkin alınmış olan 21.11.2019 tarih ve 2019/1 sayılı komisyon kararı kabul edildi. 2’nci maddede Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, 565 ada, 1 parsel ile 566 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınmış olan 26.12.2019 tarih ve 2019/20 sayılı komisyon kararı kabul edildi. 

CEMEVİ HİZMET PROTOKOLÜ İLE YAPILACAK

3’üncü gündem maddesinde ise son günlerde kamuoyunda en çok merak edilen konulardan birisi olan Cemevi konusu görüşüldü. Mülkiyeti Belediyeye ait olan Bitez Mahallesi, 331 ada, 3 parselde kayıtlı ve imar planında “İbadet Yeri” olarak ayrılan taşınmazın, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneğine tahsis edilmesi teklifine ilişkin alınmış olan 26.12.2019 tarih ve 2019/21 sayılı komisyon kararının görüşüldüğü maddede söz alan Başkan Aras, “Bu konu komisyonda görüşüldü. İmar yasaları açısında herhangi bir sakıncası olmadığı görüldü. Aslında ortak hizmet protokolü ile bu işin yapılması gerektiği uygun bulundu. Bahse konu alana 5393 sayılı belediye kanunun 75C maddesi gereğince ortak hizmet projesi yoluyla cemevi yaptırılması, sosyal, kültürel, eğitim maksatlı projeler geliştirilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi ve Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği arasında 25 yıl süreyle ortak hizmet protokolü yapılması için, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum” dedi. 

Burada söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Onur Şahbaz, herhangi bir yerde cemevi yapılması ile ilgili sorunlarının olmadığını, cemevi yapılırken ellerinden gelen katkıyı sunmaya hazır olduklarını fakat cemevinin belediye tarafından yapılması gerektiğini dile getirdi. 

Oylamada İYİ Partililer çekimser oy kullanırken CHP, MHP ve Ak Parti grubunun evet oylarıyla hizmet protokolü yapılması için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesi kabul edildi. 

4’üncü gündem maddesinde Bodrum Yarımadasında yaşanmakta olan gürültü sorununun önüne geçilebilmesi için, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yeni kriterlerin belirlenmesi ve uygun planlamaların yapılmasına ilişkin alınmış olan 27.12.2019 tarih ve 2019/1 sayılı komisyon kararı oyçokluğu ile kabul edildi. 

5’inci maddede Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nin adının “Atatürk Kültür Merkezi” olarak değiştirilmesi teklifi reddedildi. 6’ncı madedede Dereköy Mahallesi, Dereköy 2/4 Sokak isminin iptali teklifine ilişkin alınmış olan 11.12.2019 tarih ve 2019/16 sayılı komisyon kararı oybirliği ile kabul edildi. 7’nci maddede Gümüşlük Mahallesi, 1076 isimli Sokak isminin “Karapınar (Gümüşlük) Sokak” olarak oybirliği ile değiştirildi. 

8’inci maddede Sazköy Mahallesinde bulunan meydana “Atatürk (Sazköy) Meydanı” ismi oybirliği ile verildi. 9’uncu maddede Yeniköy Mahallesinde bulunan Uzunkuyu Sokak üzerinde, daha önce isim verilmeyen sokağa “1611 Sokak” ismi verilmesi teklifine ilişkin alınmış olan 11.12.2019 tarih ve 2019/19 sayılı komisyon kararı oybirliği ile kabul edildi. 10’uncu maddede Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde imar planında ve kadastral haritalarda yer alan ve isimlendirilmemiş olan 16 adet imar yolu isimlendirildi. 

İmarla ilgili 11, 12 ve 13’üncü maddeler de imar komisyonuna havale edildi. 

MECLİSE TATİL YOK 

14’üncü maddede Belediye Meclisinin 2020 yılı tatil ayının belirlenmesinin görüşüldü. Burada söz alan Başkan Aras’ın meclisin tatil yapmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Buna göre her yıl Ağustos ayında tatil yapan ve toplanmayan meclis, bu yıl tatil yapmayıp aylık olağan toplantısını yapacak. 

15’inci maddede Belediye 2020 yılı Denetim Komisyonunda Mahalli İdareler Seçimine kadar görev alacak üyeler; CHP’li Ayşenaz Gültekin Öncel ve Mehmet Kocair ile İYİ Partili Erhan Özşeker olarak belirlendi. 

16’ncı gündem maddesinde 2020 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda görev alan üyelere, katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücreti oturum başına net 151 TL olarak belirlendi. 

17’nci gündem maddesinde de Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde 2020 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan ve Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde yer alan Belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenmesi görüşüldü. Ücret 559 TL olarak belirlendi. 

18’inci gündem maddesinde Belediyede geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ın 2020 yılı çalışma vizelerinin alınması oybirliği ile kabul edildi. 

19 ve 20’inci maddelerde belediyede boş bulunan tabip, avukat, şehir plancısı, mühendis, arkeolog, tekniker, sanat tarihçisi, mimar ve veteriner çalıştırılmasına ilişkin sözleşmelerin yenilenmesi kabul edildi. 21’inci maddede “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişiklikler oybirliği ile kabul edildi. 

22’nci maddede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği ve Organizasyon Şemasından “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Şefliğinin” kaldırılması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmelikleri oybirliği ile kabul edildi. 

23’üncü maddede ise “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Ücret Tarifesindeki Canlı Müzik Ruhsatı Ücretinin” yeniden değerlendirilmesi teklifinin görüşüldü. Teklif, plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 

Bodrum Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısını izlemek isteyen vatandaşlar, toplantı kaydına Bodrum Kent Tv Facebook hesabından ulaşabilirler.