Muğla Barosu’na Bodrum’dan Aday

Bodrum avukatlarından Erdem Emir, hafta sonu yapılacak Muğla Barosu seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Muğla Barosu’na Bodrum’dan Aday

Bodrumlu avukatlardan Erdem Emir, 9 Ekim Pazar günü Menteşe’de yapılacak Muğla Barosu seçimlerinde başkan adayı olduğunu duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Av. Erdem Emir, şunları dile getirdi:

“Sayın Muğla Barosu Avukatları, temel ve evrensel adil yargılanma hakkını birlikte savunmak ve sağlamak için Muğla Barosu Başkanlığı’na adayım. Baromuz, 1931 yılında kurulmuş olup kanunda belirtilen görevlerini yerine getiren ve Türk Hukuk sisteminde etkili Barolardan birisidir. 

Günümüz Türkiye’sinde Avukatlık Mesleği yapılamaz hale gelmiş, halkın hak arama özgürlüğü ve adalete erişim hakkı sistematik ihlal altında. Bu durumdan dolayı, mesleğimizin itibarı sarsılmış, meslektaşlarımız manevi ve maddi yönde ağır kayıplara uğramıştır. Hukuka aykırılıkların sıradanlaşması, halkın adalete erişimini zorlaştırmıştır. 

Mesleki sorunlarımız yargı sisteminden kaynaklanmaktadır. Sorunların kaynağına inmeden ve bunlar ile yüzleşmeden, sözde çözümler üretmek, sorunları artırmaktan başka bir şeye yaramadığını artık anlama zamanı. Uluslararası anlaşmalara, Anayasaya, Kanuna ve yerleşik içtihatlara aykırı, yasama organı tarafından çıkartılan kişiye özel, şirketlere özel ve kurumlara özel torba yasalar ve yönetmelik değişiklikleri ile hukuk sistemine ağır zararlar vermiştir. Biz avukatlar olarak her gün, bazen gece yarısı bile Resmî Gazete okumak zorunda bırakıldık.

Yargının ve idarenin vermiş oldukları keyfi kararlar, hak kayıplarının artmasına, öte yandan da mesleğin icrasını neredeyse imkânsız kılmıştır. Bununla birlikte yargılama süreçlerindeki hukuka aykırı uygulamaların sıradanlaşarak normal bir duruma dönüşmesi, hukuk devleti açısından büyük tehlikedir.  

Adil yargılanma hakkı, yargılamaya ilişkin usûl ilkelerini belirleyerek, nesnel bir yargılama sonucunda adil bir karara varmayı güvence altına almakta ve böylece hukuk devletinin temel unsurunu oluşturmaktadır. Bir birey bir cürümle suçlandığında veya diğer bir yasal anlaşmazlığa karıştığında adil yargılanma hakkına sahiptir. Bu da davanın makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede, hakkaniyete uygun bir biçimde ve kamuya açık olarak görülmesi anlamına gelir.

Adil yargılamanın olmazsa olmaz kuralı; hukuk ve ceza yargılamalarında usul kurallarına tavizsiz uyulmasıdır. “Usul esastan önce gelir” temel ilke olan göz ardı edilmiş, esasın usulün önüne konulması nedeniyle ağır hukuk kazaları yaşanmaktadır. Hukuk ve Ceza yargılamalarındaki hak ihlalleri, Anayasaya, insan haklarına ve yaşam hakkına aykırıdır. Adil yargılanmaya aykırı uygulamaların durdurulması ve Hukukun uygulanması için, adaletin üç sacayağından biri olan savunma organı biz avukatlar birlikte çözüm üretebileceğimiz inancıyla, Baro Başkanlığı’na adayım.”

Av. Erdem Emir dışında Muğla Barosu başkanlığı için birkaç adayın daha olduğu öğrenildi. Mevcut Başkan Cumhur Uzun ise aday olmadığını açıkladı.