O Uygulama 2023'e Ertelendi!..

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması, 1 Ocak 2023'e ertelendi.

O Uygulama 2023'e Ertelendi!..

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz aylarda ‘esnaf ve tacirlerden gelen talepler doğrultusunda’, tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar almıştı. Karar 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecekti.

Bakanlığın açıklamasında “Gelinen aşamada, valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan, uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir” dendi.

İşletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenme kararı, yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle valiliklere bırakıldı.