STK'lardan Barolara Destek...

Bodrum’daki çeşitli STK temsilcileri, Çoklu Baro teklifine karşı Muğla Barosu Bodrum Temsilciliği’nin çağrısıyla Belediye Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, Muğla Barosu avukatlarının yanı sıra, Kent Konseyi bileşenleri, ilçedeki çeşitli meslek odaları ve STK’ların temsilcileri katıldı. Meydandan geçen kimi vatandaşlar da basın açıklaması yapan gruba alkışlarla destek verdi.

STK'lardan Barolara Destek...

Grup adına basın açıklamasını Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Av. Cavidan Karaöz Özyiğit okudu. Özyiğit, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir, Baroların seçim sisteminin değiştirilmesi, çoklu baro adı altında, meslek örgütümüzü siyasallaştıracak bir sistem yaratılmaya çalışıldığını, bir ilde birden fazla baro kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmakta olduğunu kamuoyu olarak takip etmektesiniz. Son olarak, TBMM’ne sunulan yasa teklifi ile bu çalışmalar, yasal düzenleme haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Ayrı ayrı baroların kurulmasının, ülkemiz hukuk sistemine zarar vereceğini, bu değişiklik ile Yandaş-muhalif, muhafazakar-seküler barolar ortaya çıkacağını, bu ayrışmada halkın hak arama özgürlüğünün etkileneceğini, Baroların her şeyden önce hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak ile yükümlü olduğunu, Bu sistem ile yandaş baroların hak ihlallere ses çıkarmayacağını, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini var gücümüzle anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için de, tüm Barolar olarak bu yasa teklifinin geri çekilmesi için birçok girişimde bulunduk. Adalet Bakanlığı, TBMM nezdine yapılan girişimlere, hiçbir Baronun böyle bir değişikliği talep etmemesine rağmen, TBMM nezdinde yasa çalışması bütün hızıyla, bütün karşı çıkmalara rağmen inatla devam etmektedir.

Avukatların seslerini duyurmak için Ankara’ya yürüyen Baro Başkanlarının yürüyüşü, Ankara’ya girmesi anayasayı hiçe sayarak engellenmiş, Baro başkanları ve avukatlar hak etmedikleri hareketlere ve hakaretlere maruz kalmışlardır. Bugün ise Baroların çağrısı ile Ankara’da yapılmak istenen savunma mitingi, alelacele yasaklanmış, Yasa değişikliğinin doğrudan tarafı olan Avukatları temsil eden Baro başkanları meclis çalışmasına alınmamıştır. Her ne yasak olursa olsun, her ne yapılırsa yapılsın avukatları kimse susturamaz. Mitingi yasaklasalar da binlerce avukat arkadaşımız Ankara’da. Savunma susmaz, susturulamaz. Barolar, sadece avukatların değil, sizlerin, vatandaşların, hukukun, insan haklarının, adaletin sesidir. Yapılmak istenen değişiklikler yalnızca Barolara yönelik değildir. Esas müdahale bağımsız yargıya, hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, bizzat adalete, vatandaşların hakkına ve hukukuna yöneliktir.

Barolar, Türkiye’de hukuk güvenliğinin, yargı bağımsızlığının, kuvvetler ayrılığının en önemli dinamiklerindendir. Bir ülkede demokrasinin varlığı ile Baroların bağımsızlığı doğru orantılıdır. Baroların bağımsızlığı Türkiye’nin yurtdışında bir prestij kartıdır. Ülkede demokratik işleyişin olduğunun bir kanıtıdır. Bu ortadan kalkarsa, böylesi demokratik bir yapı tasfiye edilirse prestijimiz de azalır. Eğer bir ülkede barolar bir meslek örgütü olarak bağımsız bir biçimde iktidarın vesayeti, denetimi, yönlendirmesi ve baskısı olmadan faaliyette bulunabiliyorlarsa, demokrasinin halen o ülkede var olduğu ve demokratik bir nizam bulunduğunun kanıtıdır. Baroların etkisizleştirilmesi demek doğa talanının, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarının, işkencenin, kötü muamelenin meşrulaşması anlamına gelir ki, bu çok tehlikelidir.

Barolara yapılmaya çalışılan kapsamda benzer bir tehdit, TMMOB ve Tabip Odalarına da yönelir ve muhalif her ses hizaya çekilmek istenir. Bugün Barolar üzerindeki bu gölge, mücadele etmezsek bir gün hepimizin üstüne düşecek, ülke karanlığa bürünecektir. Bizler, derhal bu yanlıştan vazgeçilmesini, yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz ve bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadeleyi sonuna kadar hep birlikte sürdürmeye de devam edeceğiz.

Muğla Barosuna bağlı avukatlar olarak, yasa çalışmasına son verilinceye kadar başlattığımız ‘Barolara Dokunma Nöbeti için Oturma Eylemi’ne, devam edeceğiz. Hiçbir meslek örgütünü kimse dizayn edemez, meslek örgütleri özgürdür, bağımsızdır. Bizler bugün Ankara’da olan tüm Baroların, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, bu mücadelede sizlerin de bizlerin yanında olduğunu duyurmak için buradayız. Meslektaşlarımız Ankara’da mücadele ettiği müddetçe bizde burada mücadeleye devam edeceğiz. Bu onurlu mücadelemizde tüm vatandaşlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Hak, hukuk, adalet için, sizler için, geleceğimiz için savunma susmadı, susmayacak.”