Meclisin Gündeminde 14 Madde Var...

Bodrum Belediyesinin 2024 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 14 gündem maddesiyle yapılacak.

Meclisin Gündeminde 14 Madde Var...

Toplantı, 2 Mayıs Perşembe günü saat:14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda şu gündem maddeleri görüşülecek;

1- Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde, Bodrum Klasik Müzik Derneğince tasarlanan Döngü Köy Projesi ile ilgili Bodrum Belediyesi ile ortak hizmet protokolü yapılması teklifine ilişkin alınan 26.04.2024 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi. (Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu)

2- Ortakent Mahallesinde bulunan Çeşme Sokak isminin “Yusuf Cemal Güldaş Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/1 1 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

3- Cevat Şakir Mahallesi Saldır Şah Cadde isminin Saldır Şeyh Caddesi olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/07 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

4- Türkkuyusu Mahallesinde bulunan isimlendirilmemiş sokağa Gül Sokak isminin verilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/08 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

5- Kumbahçe Mahallesinde bulunan Avcı Sokak isminin Mina Urgan Sokak olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/10 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

6- Yalıkavak Mahallesi 6101 Sokak isminin Lütfü Öğretmen Sokak veya Öğretmen Lütfü Sokak olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 24.04.2024 tarih, 2024/13 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi. (Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

7- Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine, askı süresi içerisinde belediyeye iletilen itiraz dilekçelerinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

8- Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkiinde, 177 ada 17 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü)

9- Zabıta Müdürlüğü Zabıta Trafik Amirliği bünyesinde kullanılmak üzere, bir adet NC780XA Honda motosikletin Alper Şen tarafından belediyeye şartlı bağışı teklifinin görüşülmesi. (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

10-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince. Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Av. İlknur Ülküm Seferoğlu'nun maaşının belirlenmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

11-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Ahmet Yıldızhan'ın maaşının belirlenmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

12-6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesine istinaden yapılan devir ve paylaşım işlemlerinde, İlçe ve Büyükşehir Belediyesi arasında gerekli düzeltme, devir ve paylaşımların iki Belediye arasında yapılabilmesi için Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye yetki verilmesinin görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

13- Bodrum Belediyesi’nin üye olduğu Belediye Birliklerinin, ajansların düzenlemiş olduğu yurtdışı programlarında, dünya beldelerindeki kent planlaması ve uygulamaları, kültürel tarihi yapıların korunması, turizmin geliştirilmesi konularında inceleme ve araştırmalar yapmak; konu ile ilgili toplantı, konferans, brifing ve eğitim seminerlerinde Bodrum Belediyesi’ni ve Bodrum’u temsilen, Belediye Başkanının yetkilendirilmesi, ayrıca Belediye Başkanı ve katılmaları halinde Başkan Yardımcıları, Müdürler ve Belediye Meclis Üyelerinin uçak bilet bedeli, transfer ücretleri ve günlük yasal harcırahlarının, süresi ilk Mahalli İdareler Genel Seçimini geçmemek üzere Bodrum Belediyesi bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü)

14- Bodrum Belediyesi 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabının, mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden görüşülmesi.